02 April 2016

Jedno kišno veče u Beogradu jedne davne godine . . .. i Sofka NikolićUOBIČAJENO LOŠA REZOLUCIJA, ne znam kako naš svet ne zna da skenira u velikim rezolucijama od 300 pa nadalje? Jel znate vi to da radite? Ne znate? Pitajte reći će vam se! Dakle rezolucija treba da je veća od 300 priliko skeniranja ovakvih starih dokumenata! ZAHVALNOST ZA PRIBAVLJANJE ODOKUMENATA IDE SPASI SEKULIĆU, kome drugom?

No comments:

Post a Comment